logo

Udruženje sudija Republike Srpske je stručna organizacija u kojoj se dobrovoljno i po slobodnom pristupu udružuju sudije sa teritorije Republike Srpske, radi ostavarivanja zajedničkog interesa i unapređivanja pravne struke i nauke.

Udruženje je dobrovoljna, strukovna, samostalna, neprofitabilna i nestranačka organizacija.

Pridržavajući se Ustava, Zakona i Statuta u ostvarivanju svojih ciljeva Udruženje se angažuje na djelatnostima usmjerenim ka unapređivanju sudijske struke, razvijanju moralnih vrijednosti članova Udruženja, razvijanju saradnje sa sličnim i drugim udruženjima i organizacijama u Republici Srpskoj i Federacije Bosne i Hercegovine i udruženjima i organizacljama drugih država, kao i na organizovanju aktivnosti usmjerenih na zaštitu ljudskih prava.

XIII SAVJETOVANJE IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA

OKVIRNI PROGRAM RADA

POZIV ZA AUTORE

 

XIII SAVJETOVANJE IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA

JAHORINA, 23. -26. OKTOBRA 2018. GODINE

 

- POZIV ZA AUTORE -

Broj: USRS - 535/18
Datum; 05.07.2018.godine


Poštovani,

Pozivamo Vas da kao uvaženi naučni radnik odnosno stručnjak iz oblasti građanskog prava pripremite referat iz vaše naučne/stručne oblasti za XIII Savjetovanje sudija iz Bosne i Hercegovine iz građanske oblasti „Jahorina 2018“ na temu „Aktuelna pitanja građanskog prava, teorija –praksa“ koje će se održati u hotelu „Vučko i Termag“ na Jahorini od 23.-26. oktobra 2018. godine.


Savjetovanje obuhvata tri oblasti:

-Građansko pravo(stvarno pravo, obligaciono pravo, porodično pravo, nasljedno pravo i građansko procesno pravo(parnični, vanparnični i izvršni postupak).

-Privredno pravo(pravo privrednih društava, ugovori robnog prometa,bankarsko pravo i hartije od vrijednosti, stečajno pravo).

-Upravno pravo(materijalno i procesno).

Ukoliko ste saglasni da pripremite i prezentujete referat, molimo Vas da nas o tome obavijestite najkasnije do 10.08.2018. godine.

Pisani rad je potrebno dostaviti najkasnije do 15.09.2018. godine.

Radovi će biti objavljeni u Zborniku radova XIII Savjetovanja iz građanske oblast.

Autorima radova pripada novčani honorar u visini 300 KM ukoliko rad izlažu na Savjetovanju, odnosno 150 KM ukoliko ne izlažu rad.

Troškove boravka autora za vrijeme Savjetovanja, koji se odnose na smještaj i ishranu, snosi organizator.

Opširnije...

XIII SAVJETOVANJE IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA JAHORINA, 23. -26. OKTOBRA 2018. GODINE

XIII SAVJETOVANJE IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA
JAHORINA, 23. -26. OKTOBRA 2018. GODINE

Broj: USRS -534 /18
Datum; 05.07.2018.godine

Poštovani,

Obavještavamo Vas da Udruženje sudija Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem sudija/sudaca u FBiH, Udruženjem sudija u BiH, Centrima za edukaciju sudija i tužilaca u RS i FBiH, Advokatskim komorama RS i FBiH i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta organizuje XIII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava u periodu od 23.-26. oktobra 2018. godine u hotelu "Termag" i « Vučko «  na Jahorini. Kao i ranijih godina predavači će biti eminentni pravnici, poznate sudije, profesori fakulteta i advokati, iz naše zemlje i regiona.

Kotizacija za savjetovanje iznosi 80,00 KM po učesniku i uplaćuje se na račun Udruženja sudija Republike Srpske broj : 562099-00018368-98 kod Razvojne Banke Banja Luka uz naznaku "kotizacija za savjetovanje". Učesnici su dužni da kopiju virmana o uplaćenoj kotizaciji pošalju na e-mail Udruženja sudija RS Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , a original predoče prilikom registracije i preuzimanja materijala za savjetovanje.

Krajnji rok za uplatu kotizacija i dostavljanje dokaza o uplati je 10. oktobar 2018. godine.

Za učešće na savjetovanju potrebno je da svaki sud, institucija ili učesnik lično izvrše rezervaciju u hotelu « Vučko », « Termag » ili u nekom drugom hotelu ili privatnom smještaju za vrijeme trajanja savjetovanja. Troškove savjetovanja snose sami učesnici.

Okvirni program savjetovanja će biti naknadno dostavljen.

S poštovanjem,

Predsjednik Upravnog odbora
Udruženja sudija Republike Srpske
Milenko Milekić

II SAVJETOVANJE IZ PREKRŠAJNOPRAVNE OBLASTI

II Savjetovanje iz prekršajno-pravne oblasti

Strana 8 od 14

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>