logo

Udruženje sudija Republike Srpske je stručna organizacija u kojoj se dobrovoljno i po slobodnom pristupu udružuju sudije sa teritorije Republike Srpske, radi ostavarivanja zajedničkog interesa i unapređivanja pravne struke i nauke.

Udruženje je dobrovoljna, strukovna, samostalna, neprofitabilna i nestranačka organizacija.

Pridržavajući se Ustava, Zakona i Statuta u ostvarivanju svojih ciljeva Udruženje se angažuje na djelatnostima usmjerenim ka unapređivanju sudijske struke, razvijanju moralnih vrijednosti članova Udruženja, razvijanju saradnje sa sličnim i drugim udruženjima i organizacijama u Republici Srpskoj i Federacije Bosne i Hercegovine i udruženjima i organizacljama drugih država, kao i na organizovanju aktivnosti usmjerenih na zaštitu ljudskih prava.

Program rada 3. savjetovanja iz prekršajnopravne oblasti

III SAVJETOVANJE IZ PREKRŠAJNO-PRAVNE OBLASTI - POZIV ZA AUTORE

III SAVJETOVANJE IZ PREKRŠAJNO-PRAVNE OBLASTI

Radni naziv savjetovanja je:
„UPOREDNA ANALIZA PREKRŠAJNOG ZAKONODAVSTVA U BiH I REGIJI“
Bijeljina, Etno selo „Stanišić“, 09-11.05.2019.godine

 

Broj: USRS - 567/19
Datum; 01.03.2019.godinePoštovani,

Pozivamo Vas da kao uvaženi naučni radnik odnosno  stručnjak iz oblasti prekršajnog prava  pripremite referat iz vaše naučne/stručne  oblasti za III Savjetovanje iz prekršajno-pravne oblasti  koje će se održati Bijeljini, Etno selo „Stanišić“ u periodu  od 09-11.05.2019.godine .

Pisani rad je potrebno dostaviti najkasnije do 01.04.2019. godine.

Radovi će biti objavljeni u Zborniku radova  III  Savjetovanja iz prekršajno-pravne oblasti.

Troškove boravka autora za vrijeme Savjetovanja, koji se odnose na smještaj i ishranu, snosi organizator.


Radovi treba da ispanjavaju sljedeće formalne uslove:

Radovi trebaju da budu otkucani u fontu Times New Roman  veličinom od 12 pt, latiničnim ili ćiriličnim pismom na srpskom, hrvatskom ili bosanskom jeziku. Uz rad, ako se šalje poštom, treba priložiti CD.

Struktura treba da sadrži : ime i prezime autora, zvanje, naziv preduzeća i ustanove u kojoj radi, naslov rada, kratak apstrakt rada (do 15 redova), ključne riječi do 10 riječi, izlaganje suštine rada i zaključak (do jedne stranice) , a izvore (literaturu) navesti u fusnoti.

Obim rukopisa je ograničen do jednog autorskog tabaka (odnsono od 6 do 16 kartica), kartica (kartica -30 redova) a duže radove od 20 stranica nećmo  štampati.

Dalje informacije u vezi sa radovima  možete dobiti od Udruženja sudija Republike Srpske putem e-mail adrese   Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli i na telefon broj 065/860-270.

Molimo Vas da potvrdite prijem ovog pisma email-om.

Radove slati email-om   Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili putem pošte na adresu Udruženje pravnika Republike Srpske, Vladike Platona br. 2  Banja Luka (Zgrada Osnovnog suda Banja Luka), uz dostavu CD-a.

S poštovanjem.


Predsjednik Upravnog odbora
Udruženja sudija Republike Srpske
Milenko Milekić


III SAVJETOVANJE IZ PREKRŠAJNO-PRAVNE OBLASTI

III  SAVJETOVANJE IZ  PREKRŠAJNO-PRAVNE OBLASTI

Radni naziv savjetovanja je:
„UPOREDNA ANALIZA PREKRŠAJNOG ZAKONODAVSTVA U BiH I REGIJI“
Bijeljina, Etno selo „Stanišić“, 09-11.05.2019.godine

 


Broj: USRS - 566/19
Datum; 01.03.2019.godine


Poštovani,

Obavještavamo Vas da Udruženje sudija Republike Srpske u saradnji  sa Udruženjem sudija/sudaca u FBiH, Udruženjem sudija u BiH, Centrima za edukaciju sudija i tužilaca u RS i FBiH, Advokatskim komorama RS i FBiH i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta organizuje III Savjetovanje iz prekršajno-pravne oblasti u periodu od 09.-11. maja 2019. godine u Bijeljini, Etno selo „Stanišić“.  Predavači će biti eminentni pravnici i sudije iz naše zemlje i regiona.

Za učešće na savjetovanju potrebno je da svaki sud, institucija ili učesnik lično (uz navođenje imena, prezimena i profesije) izvrše rezervaciju smještaja.. Rezervacije smještaja se mogu izvršiti putem telefona: 055/ 350-306, putem  fax-a: 055/ 350-509  ili e-mail adrese Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .          

Kotizacija za Savjetovanje iznosi 80,00 KM  po učesniku i uplaćuje se na račun Udruženja sudija Republike Srpske broj : 562099-00018368-98 kod Razvojne Banke Banja  Luka uz naznaku "kotizacija za Savjetovanje iz prekršajno-pravne oblasti". Učesnici su dužni da kopiju virmana o uplaćenoj kotizaciji pošalju na e-mail udruženja sudija RS Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , a original predoče prilikom registracije i preuzimanja materijala za Savjetovanje.

Krajnji rok za uplatu kotizacija i dostavljanje dokaza o uplati je 08.05.2019. godine.


Okvirni program Savjetovanja će biti naknadno dostavljen.

S poštovanjem,                                            


Predsjednik Upravnog odbora
Udruženja sudija Republike Srpske
Milenko MilekićXIII SAVJETOVANJE IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA

OKVIRNI PROGRAM RADA

POZIV ZA AUTORE

 

XIII SAVJETOVANJE IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA

JAHORINA, 23. -26. OKTOBRA 2018. GODINE

 

- POZIV ZA AUTORE -

Broj: USRS - 535/18
Datum; 05.07.2018.godine


Poštovani,

Pozivamo Vas da kao uvaženi naučni radnik odnosno stručnjak iz oblasti građanskog prava pripremite referat iz vaše naučne/stručne oblasti za XIII Savjetovanje sudija iz Bosne i Hercegovine iz građanske oblasti „Jahorina 2018“ na temu „Aktuelna pitanja građanskog prava, teorija –praksa“ koje će se održati u hotelu „Vučko i Termag“ na Jahorini od 23.-26. oktobra 2018. godine.


Savjetovanje obuhvata tri oblasti:

-Građansko pravo(stvarno pravo, obligaciono pravo, porodično pravo, nasljedno pravo i građansko procesno pravo(parnični, vanparnični i izvršni postupak).

-Privredno pravo(pravo privrednih društava, ugovori robnog prometa,bankarsko pravo i hartije od vrijednosti, stečajno pravo).

-Upravno pravo(materijalno i procesno).

Ukoliko ste saglasni da pripremite i prezentujete referat, molimo Vas da nas o tome obavijestite najkasnije do 10.08.2018. godine.

Pisani rad je potrebno dostaviti najkasnije do 15.09.2018. godine.

Radovi će biti objavljeni u Zborniku radova XIII Savjetovanja iz građanske oblast.

Autorima radova pripada novčani honorar u visini 300 KM ukoliko rad izlažu na Savjetovanju, odnosno 150 KM ukoliko ne izlažu rad.

Troškove boravka autora za vrijeme Savjetovanja, koji se odnose na smještaj i ishranu, snosi organizator.

Opširnije...

Strana 8 od 14

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>