logo

Udruženje sudija Republike Srpske je stručna organizacija u kojoj se dobrovoljno i po slobodnom pristupu udružuju sudije sa teritorije Republike Srpske, radi ostavarivanja zajedničkog interesa i unapređivanja pravne struke i nauke.

Udruženje je dobrovoljna, strukovna, samostalna, neprofitabilna i nestranačka organizacija.

Pridržavajući se Ustava, Zakona i Statuta u ostvarivanju svojih ciljeva Udruženje se angažuje na djelatnostima usmjerenim ka unapređivanju sudijske struke, razvijanju moralnih vrijednosti članova Udruženja, razvijanju saradnje sa sličnim i drugim udruženjima i organizacijama u Republici Srpskoj i Federacije Bosne i Hercegovine i udruženjima i organizacljama drugih država, kao i na organizovanju aktivnosti usmjerenih na zaštitu ljudskih prava.

Odluka Ustavnog suda Republike Srpske

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Udruženje sudija Republike Srpske, vodeći se svojim ciljevima i načelima koja u osnovi imaju promociju i zaštitu sudijske funkcije, najoštrije osuđuje medijski atak na nosioce pravosudnih fuunkcija, a posebno javno prozivanje izvršeno od strane Alternativne televizije d.o.o Banja Luka, u emisiji „APOSTROF“ od 26.12.2014.godine i u prilogu dnevnika od 25. i 26.12. 2014.godine.

Ovakve emisije pokazuju da i dalje postoje fizička i pravna lica koja sebi daju za pravo da se lično obračunavaju sa onima čiji je profesionalni poziv zaštita prava.

Korištenjem monopolskog položaja od strane predmetne medijske kuće sudije su dovedene u nepovoljan položaj, umanjuje se značaj njihove profesije i oslabljuje autoritet pravosudnih organa, a od toga niko ne može imati interes, naročito zemlja koja teži ka putu Evropskoj uniji.

Opširnije...

Saopštenje

Udruženje sudija Republike Srpske kao i Udruženje sudija Bosne i Hercegovine se pridružuje i u cijelosti podržava saopštenje za javnost Udruženja tužilaca Federacije BiH i Udruženja sudija Federacije BiH od 09.12.2014.godine koje osuđuje prijetnje prema tužiocu Diani Kajmaković, učinjene od strane za sada nepoznatih učinilaca, i smatra da se trebaju preduzeti sve mjere i aktivnosti u cilju rasvjetljavanja ovog događaja i adekvatnog sankcionisanja počinioca istog.

 

Predsjednik Udruženja sudija
Republike Srpske
Milenko Milekić

Slike sa savjetovanja - Jahorina 2014

ZAKLJUČCI SA IX SAVJETOVANJE IZ GRAĐANSKE OBLASTI

ZAKLJUČCI SA IX SAVJETOVANJE IZ GRAĐANSKE OBLASTI
U BOSNI I HERCEGOVINI
JAHORINA, 15.-18. OKTOBAR 2014. GODINE

 

BROJ: 169/14
DATUM: 18. 10.2014. godine

Stvarno pravo

- Institut zaštite državine kao faktičke vlasti na stvari i dalje je egzistira kao neophodan institut, nakon radikalne promjene svojinskih režima u Zakonu o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 124/08, 58/09 i 95/11), pa u postupcima sudske zaštite postoji potreba i daljnjeg pravila po kojem u izreci sudske odluke treba da se utvrdi čin smetanja državine, kao relevantnih pravnih činjenica (deklaratorni element) koji imaju svoj značaj u postupcima izvršenja sudskih rješenja, kao i u budućem ponovljenim smetanjima posjeda kada ranija odluka ima snagu izvršnog naslova.

Opširnije...

PRAKTIKUM ZA UPRAVNI SPOR USTAVNOST I ZAKONITOST U UPRAVNOM SPORU

U izdanju Službenog glasnika Republike Srpske i Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka u decembru 2014. izašle su iz štampe dvije nove knjige prof. dr Milana Blagojevića. Radi se o „Praktikumu za upravni spor – sa upravnosudskom praksom“ te o monografiji pod naslovom „Ustavnost i zakonitost u upravnom sporu u Republici Srpskoj“.

Opširnije...

Strana 12 od 13

<< Početak < Prethodna 11 12 13 Sledeća > Kraj >>