logo

Udruženje sudija Republike Srpske je stručna organizacija u kojoj se dobrovoljno i po slobodnom pristupu udružuju sudije sa teritorije Republike Srpske, radi ostavarivanja zajedničkog interesa i unapređivanja pravne struke i nauke.

Udruženje je dobrovoljna, strukovna, samostalna, neprofitabilna i nestranačka organizacija.

Pridržavajući se Ustava, Zakona i Statuta u ostvarivanju svojih ciljeva Udruženje se angažuje na djelatnostima usmjerenim ka unapređivanju sudijske struke, razvijanju moralnih vrijednosti članova Udruženja, razvijanju saradnje sa sličnim i drugim udruženjima i organizacijama u Republici Srpskoj i Federacije Bosne i Hercegovine i udruženjima i organizacljama drugih država, kao i na organizovanju aktivnosti usmjerenih na zaštitu ljudskih prava.

ZAKLJUČCI SA IX SAVJETOVANJE IZ GRAĐANSKE OBLASTI

ZAKLJUČCI SA IX SAVJETOVANJE IZ GRAĐANSKE OBLASTI
U BOSNI I HERCEGOVINI
JAHORINA, 15.-18. OKTOBAR 2014. GODINE

 

BROJ: 169/14
DATUM: 18. 10.2014. godine

Stvarno pravo

- Institut zaštite državine kao faktičke vlasti na stvari i dalje je egzistira kao neophodan institut, nakon radikalne promjene svojinskih režima u Zakonu o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 124/08, 58/09 i 95/11), pa u postupcima sudske zaštite postoji potreba i daljnjeg pravila po kojem u izreci sudske odluke treba da se utvrdi čin smetanja državine, kao relevantnih pravnih činjenica (deklaratorni element) koji imaju svoj značaj u postupcima izvršenja sudskih rješenja, kao i u budućem ponovljenim smetanjima posjeda kada ranija odluka ima snagu izvršnog naslova.

Opširnije...

PRAKTIKUM ZA UPRAVNI SPOR USTAVNOST I ZAKONITOST U UPRAVNOM SPORU

U izdanju Službenog glasnika Republike Srpske i Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka u decembru 2014. izašle su iz štampe dvije nove knjige prof. dr Milana Blagojevića. Radi se o „Praktikumu za upravni spor – sa upravnosudskom praksom“ te o monografiji pod naslovom „Ustavnost i zakonitost u upravnom sporu u Republici Srpskoj“.

Opširnije...

Prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti

INICIJATIVA ZA POKRETANJE POSTUPKA OCJENE USTAVNOSTI

Broj: USRS - 140/14 Datum; 10.09.2014.godina Na sjednici Upravnog odbora Uruženja sudija Republike Srpske održanoj dana 03.09.2014.godine , donesena je

O D L U K A

Pokrenut će se inicijativa ocjene ustavnosti Zakona o platama i naknadama sudija i tužilaca u RS i utvrdivanje neustavnosti istog zakona sa odredbama članova 10,92 i 121 i 121 a. Ustava RS, te nalaganjem zakonodavnoj vlasti ,Narodnoj skupštini RS, donošenja izmjena i dopuna pobijanog Zakona kojim bi se uvažila na adekvatan način, shodno objektivnim ekonomskim kriterijima,cijenama na trzištu nekretina u RS, pravo na troškove odvojenog života i pravo na topli obrok i prevoz, kao ostalim službenicima u RS a shodno čl.115 Ustava RS i čl.37 Poslovnika Ustavnog suda RS. Odluka je jednoglasno usvojena.

Kompletan tekst inicijative možete pročitati ovde.

Primjedbe i sugestije možete dostaviti na Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Strana 14 od 14

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 Sledeća > Kraj >>