logo

Podeli

 

 
XV  SAVJETOVANJE IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA
„Aktuelna pitanja iz oblasti građanskog prava u Bosni i Hercegovini, teorija-praksa“
Hotel „TERMAG“ 27 – 30. oktobra 2021. godine
OKVIRNI PROGRAM  RADA


SRIJEDA, 27. oktobar 2021. godine

16:00  Dolazak i smještaj učesnika i registracija

20:00  Sastanak Organizacionog odboraČETVRTAK, 28. oktobar 2021. godine

09:15 – 10:15 REGISTRACIJA UČESNIKA
10:30 – 10:45 OTVARANJE SAVJETOVANJAUVODNO OBRAĆANJE:Dragoslav Erdelić
ČLAN UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA SUDIJA REPUBLIKE SRPSKE

Halil Lagumdžija
PREDSJEDNIK VISOKOG  SUDSKOG I TUŽILAČKOG SAVJETA

Sanela Gorušanović-Butigan,
POTPREDSJEDNICA VISOKOG  SUDSKOG I TUŽILAČKOG SAVJETA

Slobodan Zec
POMOĆNIK MINISTRA PRAVDE REPUBLIKE SRPSKE

Miloš Bogićević
PRAVNI SAVJETNIK MISIJE OSCE-A U BIH

Arben Murtezić
DIREKTOR CENTRA ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA FBIH

Tomislav Čavić
DIREKTOR CENTRA ZA EDUKACIJU SUDIJA I JAVNIH  TUŽILACA RS     
KATEDRA IZ GRAĐANSKO PRAVNE OBLASTI
Prijepodnevna sesija 10:45-13:00

10:45-11:00 Prof. dr Duško Medić, sudija Ustavnog suda Republike Srpske i  redovni profesor Fakulteta pravnih nauka Univerziteta „Apeiron“ Banja Luka
„NEKI ASPEKTI ZAŠTITE PRAVA SVOJINE“

11:00-11:15 Prof. dr Slobodan Stanišić, advokat i redovni profesor Fakulteta pravnih  nauka Univerziteta „Apeiron“ Banja Luka
„O GRAĐANSKOPRAVNIM I PRIVREDNIM UGOVORIMA“

11:15-11:30 Prof. dr Abedin Bikić, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
„USTUPANJE POTRAŽIVANJA KAO NAČIN PROMJENE POVJERIOCA U OBLIGACIONOM ODNOSU“

11:30 –11:45 prof. dr Milan Vujanić, profesor na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu

„SAOBRAĆAJNO VJEŠTAČENJE KAO DOKAZNO SREDSTVO, PRAVNA I TEHNIČKA PITANJA“, „ANALIZA NASTANKA OPASNE SITUACIJE U SAOBRAĆAJU U KRIVIČNIM I CIVILNIM POSTUPCIMA U BIH“

11:45– 12:15 Pauza (dostava pitanja za diskusiju)

12:15-12:30 Đorđe Dimitrijević, advokat iz Banjaluke

„NOTARSKA IZVRŠNA ISPRAVA“

12:30-12:45  Jovana Komljenović i Vera Karać  iz Banjauke

„UTVRĐIVANJE SAOBRAZNOSTI ROBE SA AKCENTOM NA SOFTVER KAO PREDMET UGOVORA“

12:45-13:00 Diskusija

13:00 – 15:30 RUČAK

 

 

KATEDRA IZ GRAĐANSKE OBLASTI
TEMA:
REFORMA PORODIČNOG ZAKONODAVSTVA RS
(IZRADA NOVOG PORODIČNOG ZAKONA I IZRADA ZAKONA O PRIVREMENOM IZDRŽAVANJU)
15:30-17:00


Moderator Elvir Musić, UNICEF BIH

Uvodničari: Prof. dr Darko Radić Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci/Ministarstvo pravde RS

dr Nada Grahovac Institucija Ombudsmana za djecuKATEDRA IZ  GRAĐANSKO PRAVNE OBLASTI
Poslijepodnevne sesije 17:00 – 18:30
„UJEDNAČAVANJE SUDSKE PRAKSE“ Diskusija po dostavljenim pitanjima


Slavica Slavnić, sudija Osnovnog suda Banjaluka,
predsjednik odjeljenja za sporove male vrijednosti

Svetozar Bajić,  sudija Osnovnog suda Banjaluka

Siniša Sandić,  sudija Osnovnog suda Banjaluka

Monika Kovačević, sudija Osnovnog suda Banjaluka

Sandra Budiša, sudija Osnovnog suda Banjaluka


19:00 – 21:00 VEČERA


PETAK,  29. oktobar 2021. godine


KATEDRA IZ URAVNO PRAVNE OBASTI
10:00-13:30

10:00 – 10:30 Ines Mirčić-Smajić, stručna saradnica u Odjeljenju za ustavno sudsku praksu u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine


PRETRAGA PRAKSE - ODLUKA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE- NOVA
AKTUELIZIRANA WEB STRANICA  I RAD USTAVNOG SUDA BIH

10:30-11:00 Dragoslav Erdelić, sudija Okružnog suda u Bijeljini


„IZVRŠENJE PRESUDE U UPRAVNOM SPORU“

11:00– 11:30 Pauza (dostava pitanja za diskusiju)
OKRUGLI STO

TEMA: „PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU“
11:30 - 12:30Zvonko Mijan, registrar Ustavnog suda BiH- moderator okruglog stola

Strahinja Ćurković, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske
Dragoslav Erdelić, sudija Okružnog suda u Bijeljini
Dragan Kalaba, predsjednik Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici
Danijela Elenkov Malić, predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru12:30 – 13:00  Pauza

13:00-13:30 Završna diskusija po svim pitanjima

13:30 – 15:30 RUČAK

19:00 VEČERA
SUBOTA, 30. oktobar 2019. godine

PLENARNA SJEDNICA 10:00-12:00
„USVAJANJE ZAKLJUČAKA SAVJETOVANJA“
ZATVARANJE SAVJETOVANJA
POVRATAK KUĆINAPOMENA:


Moguća je izmjena ovog programa, tj. drugačiji redoslijed izlaganja  ukoliko se o tome dogovore predavači i učesnici savjetovanja.

U skladu sa epidemiološkim mjerama broj učesnika po katedri je ograničen na 120.

Prеpоručuје sе pоštоvаti dоbrе higiјеnskе prаksе i vеć utvrđеnе stаndаrdе kојi sе оdnоsе nа higiјеnu ruku i rеspirаtоrnu higiјеnu, dоsljеdnо nоšеnjе zаštitnе mаskе i оdržаvаnjе udаljеnоsti оd nајmаnjе 2 mеtrа tе izbјеgаvаnjе nеpоtrеbnоg bliskоg kоntаktа s ljudimа.

Vrlo je važno da osobe koje imaju simptome zaraznih bolesti ili su ih imali u poslednjih 14 dana, čak i ako se radilo o blažim ili kratkotrajnim simptomoma, ne prisustvuju bilo kakvim skupovima.


S poštovanjem,  


Predsjednik upravnog odbora
Udruženja sudija Republike Srpske
Milenko Milekić