logo

Udruženje sudija Republike Srpske je stručna organizacija u kojoj se dobrovoljno i po slobodnom pristupu udružuju sudije sa teritorije Republike Srpske, radi ostavarivanja zajedničkog interesa i unapređivanja pravne struke i nauke.

Udruženje je dobrovoljna, strukovna, samostalna, neprofitabilna i nestranačka organizacija.

Pridržavajući se Ustava, Zakona i Statuta u ostvarivanju svojih ciljeva Udruženje se angažuje na djelatnostima usmjerenim ka unapređivanju sudijske struke, razvijanju moralnih vrijednosti članova Udruženja, razvijanju saradnje sa sličnim i drugim udruženjima i organizacijama u Republici Srpskoj i Federacije Bosne i Hercegovine i udruženjima i organizacljama drugih država, kao i na organizovanju aktivnosti usmjerenih na zaštitu ljudskih prava.

Obavještenje Broj: USRS-215 /15

Podeli

Broj: USRS-215 /15
Banjaluka: 15.06.2015. godine

Poštovane kolegice i kolege delegati,

ovim putem vas želim informisati da je Upravni odbor Udruženja sudija Republike Srpske, postupajući u realizaciji zaključaka sa sjednice Skupštine Udruženja sudija Republike Srpske od 15.05.2015.godine, na sjednici održanoj dana 11.06.2015.godine, imenovao članove Komisije za statusna pitanja sudija u sastavu:

Staša Tomić, član, sudija Okružnog privrednog suda u Banjaluci,
Radinka Abadžić, član, sudija Osnovnog suda Bijeljina,
Radmila Stančić, član, sudija Okružnog suda Doboj i
Duško Popić, član, sudija Okružnog suda Trebinje.

Imajući u vidu da je na održanoj Skupštini dogovoreno da se do početka korištenja godišnjih odmora održi tematska Skupština na kojoj bi se posebno raspravljalo o statusnim pitanjima sudija Republike Srpske, Upravni odbor je predložio, obzirom na kratkoću vremena i mogućnost nepostojanja kvoruma radi godišnjih odmora, da se navedena tematska Skupština održi nakon što imenovana Komisija prikupi potreban materijal za održavanje iste ( mišljenja, prijedloge, sugestije i sl.).

Smatram da je prijedlog Upravnog odbora realno utemeljen, a zbog uštede troškova održavanja, to vas obavještavam da će se tematska Skupština na kojoj će se raspravljati o statusnim pitanjima sudija Republike Srpske biti održana istovremeno sa savjetovanjem na Jahorini, o čemu će te detaljnije biti blagovremeno obavješteni.

 

Predsjednik Skupštine
Udruženja sudija RS
Borislav Trifunović