logo

Članovi udruženja

Podeli

 

ČLANOVI UDRUŽENJA SUDIJA REPUBLIKE SRPSKE


OSNOVNI SUD BANJA LUKA
1. Babić Aleksandra
2. Gajić Igor
3. Garača Jelena
4. Gavrilović Trivić Adrijana
5. Gluhaković Dijana
6. Gluvić Mira
7. Grahovac Jelena
8. Graovac Vladana
9. Huseinbašić Munevera
10. Keleman Spasenbi
11. Kordić Dalibor
12. Vedrana Grmuša
13. Kovačević Dragana
14. Kovačević Monika
15. Kovačević Stela
16. Krajnović Maja
17. Dragan Vujec
18. Medaković Radmila
19. Milekić Milenko
20. Milojica Zoran
21. Muhadžić Adisa
22. Panić-Aćić Violeta
23. Papić Vesna
24. Biljana Radulović
25. Mirjana Radulović
26. Savić Smiljana
27. Savić Snježana
28. Slavnić Slavica
29. Spasojević Brankica
30. Stefanović-Regoda Tatjana
31. Tatić Zdravko
32. Trivić Dean
33. Marela Jevtović
34. Vrbanjac Amela
35. Vučetić Biljana
36. Ćetojević Nives
37. Miloš Čizmović
38. Ćolić Ines
39. Čorni Tatjana
40. Šipka Ana

OSNOVNI SUD GRADIŠKA
1. Đukić Desanka
2. Grahovac Predrag
3. Kasagić Predrag
4. Kukić Lela
5. Maletić Branimir
6. Sember Brana
7. Stepanović Snježana
8. Dejana Tepić
9. Irena Đorđević
10. Dragana Šmitran


OSNOVNI SUD KOZARSKA DUBICA
1. Đurađ Kozomara
2. Samir Šehović
3. Ilija Tadić
4. Dragan Kalaba
5. Dragica Stanković

OSNOVNI SUD KOTOR VAROŠ
1. Gajanin Zdenka
2. Tepić Bojana
3. Hadžiselimović Alma
4. Vinojčić-Topić Gordana
5. Nikola Aničić
6. Bojan Dobrnjac

OSNOVNI SUD MRKONJIĆ GRAD
1. Dražen Vulin
2. Željko Čegar
3. Ivica Kalinić
4. Saša Rajković
5. Neđija Šehalić
6. Anđelko Vrača

OSNOVNI SUD NOVI GRAD
1. Radulović Miloš
2. Čulić Ljiljana
3. Šipka Ljiljana
4. Radulj Tatjana

OSNOVNI SUD U PRIJEDORU
1. Anušić Vera
2. Elenkov Danijela
3. Hadžić Senad
4. Husić Šejla
5. Janković Jelena
6. Kragulj Branka
7. Kurbegović Nesiha
8. Manojlović Nebojša
9. Mugoša Tanja
10. Mehadžić Vanja
11. Pjevač Gordana
12. Popović Miroslav
13. Žarka Puzić
14. Ratković Gordana

OSNOVNI SUD PRNJAVOR
1. Biber Borka
2. Popović Suzana
3. Sabljić Milan
4. Švraka-Panić Dragana
5. Živković Nada

OSNOVNI SUD U ŠAMCU
1. Zdenko Vranjić
2. Zorica Stolić
3. Dajana Milićević
4. Martin Vukić
5. Arfan Aboudil

OSNOVNI SUD BIJELJINA

1. Abadzić Radinka
2. Bojičić Radiša
3. Despenić Aleksandar
4. Hanušić Aid
5. Lazarević Siniša
6. Matković Aleksandar
7. Milićević Ljubiša
8. Mičić Ljubiša
9. Mujkić Osman
10. Nađević Stela
11. Pašić Lejla
12. Rajković ljilja
13. Sekulić Cvijeta
14. Sladić Marinko
15. Stevanović Dijana
16. Vakičić Željka
17. Ćosić Mediha
18. Đurić Dragoljub
19. Šaćirović Selma


OSNOVNI SUD SREBRENICA
1. Alić Sead
2. Pejić Ljiljana
3. Petković Vukman
4. Fehrić Samir
5. Nikolić Slaviša

OSNOVNI SUD ZVORNIK
1. Jelisić-Brčkalo Aleksandra
2. Tadić Slavica

OSNOVNI SUD DERVENTA
1. Hrustić Mirjana
2. Nada Jovičić-Jauševac
3. Cvijanović Dlakić Gordana

OSNOVNI SUD U DOBOJU
1. Čajić Esma
2. Mikerević Vesna
3. Radojčić Radmila
4. Tomić Marica
5. Cvijanović Ognjenka
6. Marić Radovanka
7. Rajković Ljiljana

OSNOVNI SUD MODRIČA
1. Halilović Zina
2. Miladinović Vinko
3. Rauš Dragoja
4. Savić Milka
5. Stojanović-Kuzmanović Renata
6. Čobo-Ganibegović Azra

OSNOVNI SUD TESLIĆ
1. Blambić Irma
2. Mikanović Ljiljana
3. Timotić-Ristić Aleksandra
4. Đuričić Dragana
6. Đekanović Milena

OSNOVNI SUD FOČA
1. Golijanin Ninoslav
2. Korda Ermin

OSNOVNI SUD U ŠAMCU
1. Vranjić Zdenko
2. Zorica Stolić
3. Arfan Aboudil
4. Dajana Milićević
5. Martin Vukić

OSNOVNI SUD U SOKOLCU
1. Malović Branka
2. Milović Rankica
3. Đerić Boris
4. Ćatović Šefket
5. Bosović Valentin
6. Plasto Šefkija

OSNOVNI SUD VIŠEGRAD
1. Bogdanović Radmila
2. Plećić Dana
3. Bojović Danijela
4. Kovačević Slavica
5. Salić Zijad
6. Rahmanović Osman

OSNOVNI SUD VLASENICA
1. Močević Slobodanka
2. Pavlović Bosiljka
3. Zekić Mladenka

OKRUŽNI SUD BANJA LUKA
1. Ajdar Aida
2. Aničić-Zgonjanin Marija
3. Bijelić Petra
4. Božić Jelena
5. Došenović Mira
6. Dragosavljević Blagoje
7. Forca Srđan
8. Gavrić Pane
9. Ković Željko
10. Kudrić Snježana
11. Majkić-Marinković Biljana
12. Mirošljević-Ždral Aleksandra
13. Mitrić Nevenka
14. Mišić Vesna
15. Obradović Dragomir
16. Radević Mirjana
17. Sadiković Nermana
18. Stamenić Darko
19. Stefanović Sanja
20. Stevandić Gordana
21. Stupar Tatjana
22. Trifunović Borislav
23. Uletilović Dragan
24. Veladžić Sadeta
25. Vidimlić Biljana
26. Šatara Jasna
27. Jelena Božić

OKRUŽNI SUD BIJELJINA

1. Bajić Sadika
2. Džida Zoran
3. Erdelić Dragoslav
4. Jamina Dane
5. Muharemović Karić Elbisa
6. Salihbegović Alma
7. Sekulić Ivica
8. Simanić Dragana
9. Vasiljević Mirko
10. Zorić Milena

OKRUŽNI SUD PRIJEDOR
1. Miloica Duško
2. Janjić Radomir
3. Marin Drena
4. Eror Nedeljka
5. Baštinac Jasminka
6. Miodragović Basrak Mirjana
7. Sarajlić Vesna

OKRUŽNI SUD DOBOJ
1. Bambulović Slavica
2. Banjac-Lopandić Snežana
3. Begović Nerminka
4. Lazić Miladinović Marijana
5. Pajić Slađana
6. Prešić Vojka
7. Stančić Radmila

OKRUŽNI SUD TREBINJE
1. Pikula Milosav
2. Popić Duško
3. Stević Bojan

OKRUŽNI SUD ISTOČNO SARAJEVO
1. Husić Zinaida
2. Lojo Nizama
3. Ivanović Veselinka
4. Mršić Ranka
5. Hadžiomeragić Senad

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANJA LUKA

1. Bosnić Siniša
2. Bošković Nataša
3. Dabić Igor
4. Grubačić-Janković Tanja
5. Koričić Asmir
6. Milijević Nedeljko
7. Stanković-Seksan Vesna
8. Tomić Staša
9. Tomić-Ignjatić Ana
10. Gordana Vojvodić
11. Danijela Šarčević
12. Sandra Budiša

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD PRIJEDOR
1. Cepić Snježana
2. Grozdanić Amra
3. Mazalić Nović Dijana

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD DOBOJ
1. Arsenić Nada
2. Jovanović Jovanka
3. Stojaković-Kvaternik Brankica
4. Kulaš Mato
5. Džinić Adisa

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BIJELJINA
1. Krstić Slobodana
2. Gužvić Božana
3. Draženko Lugonja
4. Mediha Džemalić

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD ISTOČNO SARAJEVO
1. Sandra Radoš-Čatak
2. Almina Oruč

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD TREBINJE
1. Begović Smajil
2. Vojnović Danica
3. Kokotović Mirjana

VIŠI PRIVREDNI SUD BANJA LUKA
1. Gajić Bogdan
2. Kovačević Biserka
3. Ninković Velimir
4. Romčević Snježana
5. Skoko Branka
6. Turkeš Drago

VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE
1. Antonić Vesna
2. Bjelobrk Mersida
3. Bojović  Duško
4. Bošnjak-Glizijan Ljiljana
5. Bundalo Tanja
6. Ikanović Veljko
7. Knežević Svjetlana
8. Mikeš Gorana
9. Milovanović Daniela
10. Mrša Smiljana
11. Obradović Rosa
12. Popadić Gorjana
13. Stanišić  Jadranka
14. Tica Senad
15. Tomić Biljana
16. Ćurković Strahinja
17. Čupeljić Edina
18. Šubarić Violanda
19. Božana Vulić