IN MEMORIAM

IN MEMORIAM, VELJKO KREJIĆ

 

IN MEMORIAM

VELJKO KREJIĆ


Sa žaljenjem obavještavamo da je iznenada preminuo 9. maja 2021. godine predsjednik Osnovnog suda u Gradišci i dugogodišnji član Udruženje sudije Republike Srpske i član Upravnog odbora Udruženje sudije Republike Srpske, Veljko Krejić.

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici i svim kolegama i prijateljima uvaženog predsjednika suda Krejića, Udruženje sudije Republike Srpske izražavaju duboko sačuešće.

Veljko Krejić je u kolektiv i na funkciju predsjednika Osnovnog suda u Gradišci stupio 1. jula 2012. godine i istu je obavljao do smrti.

Uvaženi gospodin Krejić je diplomirao na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci, a pravosudni ispit je položio u Sarajevu. Poslove sekretara u Tvornici EI TV Elektronika, Fabrika ambalaže Srpac, obavljao je u periodu od januara 1980. do aprila 1981. godine. Pravosudnu karijeru započeo je kao sudija Opštinskog suda u Srpcu u aprilu 1981. god. i na toj poziciji je bio do prelaska u Opštinski sekretarijat unutrašnjih poslova Srbac u martu 1989. god. Za predsjednika Osnovnog suda u Srpcu izbran je u novembru 1992. godine i tu poziciju je obavljao do marta 2004. godine, kada je izabran za sudiju Opštinskog suda u Livnu. U februaru 2010. god. je imenovan za sudiju u Kantonalnom sudu u Livnu. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine izabran je za predsjednika Osnovnog suda U Gradišci u julu 2012. godine i tu poziciju je obavljao do 9. maja 2021. godine.

Bio je član Udruženja sudija Republike Srpske i član Upravnog odbora Udruženja sudija Bosne i Hercegovine te član Opštinske organizacije Crvenog krsta Srbac.
IN MEMORIAM LUKA BOROVČANIN

 

IN MEMORIAM

LUKA BOROVČANIN


Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je preminuo sudija Luka Borovčanin, uvaženi sudija Osnovnog suda u Sokolcu i dugogodišnji član Udruženja sudija Republike Srpske.

Njegovim preranim odlaskom Udruženje sudija Republike Srpske, a i cijela pravosudna zajednica ostali su bitno siromašniji.

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici Borovčanin i svim kolegama i prijateljima uvaženog sudije Udruženje sudija Republike Srpske izražava duboko saučešće.

IN MEMORIAM ANICA ĐUKIĆ

 

IN MEMORIAM

ANICA ĐUKIĆ


Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je preminula sudija Anica Đukić, uvaženi sudija i predsjednik Izvršnog odjeljenja Osnovnog suda u Modriči i dugogodišnji istaknuti član Udruženja sudija Republike Srpske.

Njenim preranim odlaskom Udruženje sudija Republike Srpske, a i cijela pravosudna zajednica ostali su bitno siromašniji.

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici Đukić i svim kolegama i prijateljima uvaženog sudije Udruženje sudija Republike Srpske izražava duboko saučešće.

IN MEMORIAM, MIHAJLO BRELAK

 

IN MEMORIAM

MIHAJLO BRELAK


Sa žaljenjem obavještavamo da je uvaženi sudija Okružnog suda u Banjaluci Mihajlo Brelak, iznenada preminuo dana 23.11.2020. godine.

Sahrana će se obaviti 24.11.2020. godine u 13,00 časova - na mjesnom groblju Lužani kod Prnjavora.

Kratka biografija:

Mihajlo Brelak je rođen 7.4.1953. godine, u mjestu Jasik, opština Prnjavor, Bosna i Hercegovina.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 30.6.1976. godine, a 16.7.1976. godine, zaposlio se kao sudijski pripravnik u Opštinskom sudu u Prnjavoru.

Pravosudni ispit položio je 20.9.1977. godine. Za sudiju Opštinskog suda u Prnjavoru izabran je 18.10.1977. godine, koju funkciju je obavljao do 20.1.1979. godine, kada je otišao na odsluženje redovnog vojnog roka. Nakon toga, dana 17.12.1979. godine, nastavio je da radi kao sudija u istom sudu, do 18.10.1985. godine.

Potom je radio u Stručnoj službi Skupštine Opštine Prnjavor, do 18.2.1987. godine.

Od 19.2.1987. godine, do 15.4.1990. godine, radio je kao rukovodilac Opšte službe RO Tvornica koža „Prnjavor“ u Prnjavoru.

Od 16.4.1990. do 30.9.1993. godine, radio je kao sudija Osnovnog suda u Prnjavoru, a od 1.10.1993. do 7.3.2004. godine, kao advokat u Prnjavoru.

Za sudiju Okružnog suda u Banjaluci imenovan je dana 30.1.2004. godine, koju funkciju je obavljao od 8.3.2004. godine, do sada neprekidno.IN MEMORIAM DEJAN PETRIČIĆ

 

IN MEMORIAM

DEJAN PETRIČIĆ


Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je preminuo DEJAN PETRIČIĆ, uvaženi sudija Okružnog privrednog suda u Banjaluci i dugogodišnji istaknuti član Udruženja sudija Republike Srpske.

Njegovim preranim odlaskom Udruženje sudija Republike Srpske, a i cijela pravosudna zajednica ostali su bitno siromašniji.

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici Petričić i svim kolegama i prijateljima uvaženog sudije Udruženje sudija Republike Srpske izražava duboko saučešće.

IN MEMORIAM RULOFS DRAGAN

 

 

IN MEMORIAM

RULOFS DRAGAN


Sa žaljenjem Vas obavještavamo da je Dragan Rulofs, uvaženi sudija Okružnog suda u Doboju, preminuo 22.09.2020. godine.

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici Rulofs i svim kolegama i prijateljima uvaženog sudije Rulofsa Udruženje sudija Republike Srpske izražava duboko saučešće.

Sudija Dragan Rulofs je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1979. godine, a pravosudni ispit položio je 1981. godine.

Pripravnički staž je obavio 1980. godine u Okružnom sudu u Doboju.

Pravosudnu karijeru započeo je 1982. godine kao sudija Osnovnog suda u Doboju gdje je radio do 1992. godine. U periodu od 1997. godine do 1999. godine radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine kao inspektor za privredni kriminal. Privatnom advokatskom praksom se bavio od 1999. godine do 2004. godine. Od 2004. godine obnašao je dužnost sudije Okružnog suda u Doboju.

 

Predsjednik Upravnog odbora
Udruženja sudija Republike Srpske
Milenko Milekić

IN MEMORIAM DŽEVAD LIPOVAČA

IN MEMORIAM

DŽEVAD LIPOVAČA

 

Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je Dževad Lipovača, uvaženi sudija Višeg privrednog suda Banja Luka, preminuo 5.9.2019. godine u Banja Luci.

Dževad Lipovača rođen je 1957. godine u mjestu Ripač, opština Bihać. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banja Luci 1981. godine. Za sudiju Opštinskog suda za prekršaje Bihać je biran 1993. godine, a za sudiju Opštinskog suda u Bihaću je izabran 1996. godine.  Nekoliko godina je proveo u DOO za osiguranje Camelija Bihać te u Pravobranilaštvu Unsko-Sanskog kantona.
Odlukom VSTV-a BiH imenovan je na poziciju sudije Višeg privrednog suda u Banja Luci 1.7.2010. godine.

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

VEDRANA ( STJEPANA) STOJANOVIĆ

U Bijeljini je iznenada u 64. godini života preminula VEDRANA (STJEPANA) STOJANOVIĆ, sudija Okružnog suda u Bijeljini, te dugogodišnji istaknuti član Udruženja sudija Republike Srpske.

Njenim preranim odlaskom Uruženje sudija Republike Srpske, a i cijela pravosudna zajednica ostali su bitno siromašniji za dobrog druga i sudiju.

Sahrana će se obaviti u petak, 29.06.2018. godine u 13 i 30 časova u Beogradu, na groblju “Orlovača“ u Beogradu

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

VOJISLAV (Milenka) DIMITRIJEVIĆ


 

U Banjaluci je iznenada u 58. godini života preminuo VOJISLAV (Milenka) DIMITRIJEVIĆ, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske, dugogodišnji istaknuti član Udruženja sudija Republike Srpske.

Njegovim preranim odlaskom Uruženje sudija Republike Srpske, a i cijela pravosudna zajednica ostali su bitno siromašniji. I to je siromaštvo dublje nego što bi se činilo na prvi pogled, budući da je Vojkan Dimitrijević aktivno učestvovao u ostvarenju ciljeva Udruženja sudija Republike Srpske, kojem ostaje tek uspomena i mnoštvo njegovih kvalitetnih stručnih radova.

Sahrana će se obaviti u subotu, 20.01.2018. godine u 12,00 časova u Banjaluci, na groblju “Sveti Pantelija“ u Boriku.